top of page
  • Zameranie

Zameranie objektu existujúceho stavu je potrebné pri návrhu interiéru, rekonštrukcii objektu, alebo návrhu zateplenia objektu. Výstupom je dokumentácia existujúceho stavu objektu.

​​Odhadovaný čas úkonu - 1 týždeň

Zameranie pozemku

  • Digitalizácia starého projektu

pri existujucom projekte, nutne skreslit digitalizovat a skontrolovat premerat

  • Architektonická štúdia

Architektonická štúdia je jedným z najdôležitejších krokov v procese návrhu a realizácie stavebného projektu (napr. rodinného domu). 

  • Interiérová štúdia

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

  • Tvorba vizualizácií

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

  • Projekt pre územné rozhodnutie

Alebo aj DÚR (dokumentácia pre územné rozhodnutie)

  • Projekt pre stavebné povolenie

Alebo aj DSP (dokumentácia pre stavebné povolenie)

  • Projekt pre realizáciu stavby

Alebo aj DRS (dokumentácia pre realizáciu stavby)

  • Doplnenie katalógového projektu

Alebo aj DRS (dokumentácia pre realizáciu stavby)

Button

Geodetické zameranie

Architektonická štúdia

Architektonická štúdia

Button

Projekt na stavebné povolenie

Architektonická štúdia

Button
  • Digitalizácia starého projektu

Architektonická štúdia

ladislav balogh architekt logo

© 2020 by Ing. arch. Ladislav Balogh. Created with Wix.com

bottom of page